Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител на ИКТ среда/ръководителка на ИКТ среда

Description

Code

1330.10

Description

Ръководителите на ИКТ средите са запознати със зелената ИКТ правна рамка, разбират ролята на конфигурациите на ИКТ в икономиката и внедряването на енергийни ресурси и оценяват въздействието на CO2 отпечатъка на всеки ИКТ ресурс в мрежата на организацията. Те планират и управляват изпълнението на екологичните стратегии за ИКТ мрежи и системи като провеждат приложни изследвания, разработват организационна политика и стратегии за постигане на целите за устойчивост. Внимават дали цялата организация използва ИКТ ресурси по възможно най-благоприятен за околната среда начин.

Алтернативен етикет

ръководител на ИТ среда

ръководителка на ИКТ среда

ръководители на ИКТ среда

ръководител на ИКТ среда

ръководителка на ИТ среда

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието