Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, таблетиране на лекарствени средства

Description

Code

8131.17

Description

Машинните оператори за таблетиране на лекарствени средства обслужват машина за таблетиране, която създава таблетки в различни размери и форми. Те зареждат машината с необходимите материали, отварят клапи за контрол на потока от материали и регулират температурата на машината.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието