Skip to main content

Show filters

Hide filters

пилот от военновъздушните сили

Description

Code

0310.1

Description

Пилотите от военновъздушните сили управляват въздухоплавателни средства в бойни мисии, патрулни мисии или мисии за издирване и спасяване. Те гарантират поддръжката на въздухоплавателните средства и общуват с военновъздушните бази и други превозни средства, за да осигурят безопасността и ефикасността на операциите.

Алтернативен етикет

военен пилот

пилот

пилот на военен самолет

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието