Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

програмен ръководител

Description

Code

1213.4

Description

Програмните ръководители координират и контролират няколко проекта, работейки по тях едновременно. Те осигуряват приложимостта и съвместимостта между проектите, като следят дали всеки един от проектите, управлявани от ръководителите на проекти, ще носи доходи и ще въздейства на друг.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието