Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, оптимизация

Description

Code

2421.4

Description

Мениджърите по оптимизацията планират и управляват програми за оптимизация в различни оперативни звена на организацията. Те ръководят и координират проекти за постоянни подобрения, целящи постигането на ефективност на производството, оптимизиране на продуктивността на работната сила, генериране на бизнес иновации и реализиране на трансформационни промени, които оказват въздействие върху операциите и бизнес процесите, и докладват на ръководството на дружеството за резултатите и напредъка. Те допринасят за създаването на култура на постоянно подобрение в дружеството и отговарят за развитието и обучението на екип от експерти по оптимизацията.

Алтернативен етикет

ръководител, оптимизация

специалистка по непрекъснато усъвършенстване

мениджър за непрекъснато усъвършенстване

мениджър на kaizen

мениджърка за съвършенство в процеса

оперативен мениджър

мениджър за съвършенство в процеса

мениджър, съвършенство в производството

директор, оптимизация

мениджър, непрекъснато усъвършенстване

мениджър, съвършенство в процеса

специалист по непрекъснато усъвършенстване

мениджър за съвършенство в производството

експерт, оптимизация

инженер, оптимизация

мениджърка бранд kaizen

мениджърка за съвършенство в производството

мениджърка за непрекъснато усъвършенстване

оперативен мениджърка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието