Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

майстор, плоско стъкло

Description

Code

7315.2

Description

Майсторите на плоско стъкло извършват измерване, рязане, сглобяване и монтаж на плоско стъкло и огледала. Също така товарят и разтоварват плоско стъкло, огледала и оборудване, извършват превоз до мястото за монтаж, инсталират метални или дървени рамки, на които трябва да бъде поставено плоско стъкло, и работят в съответствие със спецификациите на клиента.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието