Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

отговорник, отпадъци от метал

Description

Code

7223.18

Description

Отговорниците за отпадъци от метал режат големи листове отпадъци от метал, за да ги подготвят за пещта.

Алтернативен етикет

оператор, скрап

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието