Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

сержант

Description

Code

0210.2

Description

Сержантите командват команди като заместници. Те разпределят задачите и задълженията, упражняват надзор върху оборудването и осигуряват подходящо обучение на персонала. Освен това съветват командващите офицери и им помагат.

Алтернативен етикет

главен старшина

мичман

младши сержант

сержант от полицията

старшина

старшина II степен

старшина I степен

старши сержант

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието