Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

главен редактор

Description

Code

2642.1.8

Description

Главните редактори контролират изготвянето на новини за вестници, журнали, списания и други медии. Те ръководят ежедневните дейности по дадена публикация и осигуряват навременното ѝ изготвяне.

Алтернативен етикет

редакторка, вестник/списание

завеждаща редакция

главна редакторка

редактор, вестник/списание

главен редактор

стажант-редакторка

редактор

завеждащ редакция

редакторка

заместник-главен редактор

стажант-редактор

заместник-главна редакторка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието