Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

търговец на едро, облекла и обувки

Description

Code

3324.4.6

Description

Търговците на едро на облекла и обувки проучват потенциалните купувачи и доставчици на едро и отговарят на техните нужди. Сключват сделки с големи количества стоки.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието