Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, монтаж на стъкла

Description

Code

3123.1.12

Description

Техническите ръководители на монтаж на стъкла наблюдават процеса на монтиране на стъкла. Те възлагат задачи и прилагат бързи действия за решаване на проблеми.

Алтернативен етикет

технически ръководител, стъкломонтаж

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието