Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист по софрология

Description

Code

3255.4

Description

Специалистите по софрология имат за цел да намалят стреса на своите клиенти и да им осигурят оптимално здраве и добро състояние чрез прилагане на динамичен метод за релаксация, който се състои от специфичен набор от физически и психически упражнения по лекарско предписание.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието