Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, социално осигуряване

Description

Code

1213.2.1

Description

Директорите по социално осигуряване ръководят и развиват програми за социално осигуряване, предоставяни от държавата, за да помогнат на общественото благосъстояние и да популяризират програмите за социална сигурност. Те упражняват надзор върху персонала, който работи в областта на държавното социално осигуряване, и проучват съществуващите политики, за да преценят проблемите и да разработят предложения за подобрения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието