Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор с контролни функции, производство на целулоза

Description

Code

3139.3

Description

Операторите с контролни функции по производство на целулоза работят с и наблюдават мултифункционални машини и оборудване за контролиране на процеса, за да контролират обработването на дървесина, целулоза от скрап, хартия за рециклиране и други целулозни материали в производството на целулоза. Те настройват, експлоатират и поддържат машините, анализират резултатите от производството и регулират процеса, когато това е необходимо.

Алтернативен етикет

старши оператор с контролни функции, производство на целулоза

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието