Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

дизайнер, сценични костюми

Description

Code

2163.1.2

Description

Дизайнерите на сценични костюми разработват концепция за сценичен костюм представление, филм или телевизионна програма. Те упражняват надзор върху нейното изпълнение. Работата им се основава на изследвания и артистична визия. Техният дизайн е повлиян от други промишлени дизайни и трябва да бъде в съответствие с тях и с цялостната артистична визия. Затова дизайнерите работят в тясно сътрудничество с художествените ръководители, операторите и артистичния екип. Дизайнерите на сценични костюми правят скици, чертежи, модели или други документи в помощ на екипа на работилницата и представлението.
 

Алтернативен етикет

моделиерка и дизайнерка на сценични костюми

дизайнерка на сценични костюми

дизайнерка на сценични костюми и декори

моден стилист и дизайнер на сценични костюми

дизайнер на сценични костюми

дизайнерка, сценични костюми и декори

дизайнерка и моделиерка на сценични костюми

моделиер и дизайнер, сценични костюми

дизайнер и стилист, сценични костюми

дизайнерка, сценични костюми

моделиер и дизайнер на сценични костюми

художник, сценични костюми

дизайнер на сценични декори и костюми

дизайнер и стилист на сценични костюми

художничка, сценични костюми

дизайнерка и моделиерка, сценични костюми

дизайнер на сценични костюми и декори

художничка на сценични костюми

първа асистентка, художник на костюми

дизайнер и моделиер на сценични костюми

дизайнер, сценични костюми и декори

консултантка, сценични костюми

дизайнерка, сценични декори и костюми

художник на сценични костюми

дизайнерка на сценични декори и костюми

консултант, сценични костюми

моделиерка и дизайнерка, сценични костюми

гардеробиерка, театрални костюми

гардеробиер, театрални костюми

дизайнерка и стилистка на сценични костюми

дизайнерка и стилистка, сценични костюми

дизайнерка на сценични костюми и модна стилистка

дизайнер на сценични костюми и моден стилист

специалист, сценични костюми

първи асистент, художник на костюми

дизайнер, сценични костюми

специалистка, сценични костюми

дизайнер и моделиер, сценични костюми

дизайнер, сценични декори и костюми

модна стилистка и дизайнерка на сценични костюми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието