Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

медицински асистент, психология

Description

Code

3259.2

Description

Медицинските асистенти по психология помагат на психолозите в работата им. Те работят в здравни заведения или частни практики, където помагат на психолози при лечението на пациенти. Медицинските асистенти по психология са медицински специалисти, които могат да преценяват болестта на пациентите чрез психологически тестове и помагат при лечението, както и изпълняват административни функции.

Scope note

Excludes psychologist.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието