Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

творчески директор

Description

Code

2431.7

Description

Творческите директори управляват екипа, който отговаря за създаването на обяви и реклами. Те контролират целия творчески процес. Творческите директори представят проектите на своя екип на клиента.

Алтернативен етикет

артистичен директор

артистична директорка

творческа директорка

творчески директор

художествена директорка

художествена ръководителка

художествен директор

художествен ръководител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието