Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

майстор на сайдер/майсторка на сайдер

Description

Code

2145.1.3

Description

Майсторите на сайдери се занимават с производствения процес на сайдерите. Те гарантират качеството на пивоварството и следват един от няколко пивоварни процеса. Променят съществуващите пивоварни методи и техники за преработка, за да разработят нови продукти от сайдери и напитки на основата на сайдери.

Алтернативен етикет

майсторка на сайдер

майсторите на сайдер

майстор на сайдер

майстори на сайдер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието