Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър на ресторант/мениджърка на ресторант

Description

Code

1412.1

Description

Мениджърите на ресторанти отговарят за управлението на дейностите по храните и напитките в кухнята и в други заведения за храни и напитки в местата за подслон.

Алтернативен етикет

мениджър по храните и напитките

мениджъри по храните и напитките

ръководителка по храните и напитките

мениджърки по храните и напитките

мениджърка по храните и напитките

ръководител по храните и напитките

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието