Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

авиоинженер

Description

Code

2144.1.1

Description

Авиоинженерите разработват, изпитват и наблюдават производството на летателни превозни средства, например самолети, ракети и космически кораби. Инженерната област, в която работят, може да се раздели на два бранша: аеронавигационно инженерство и астронавтско инженерство.

Алтернативен етикет

авиоинженер

авиоинженер, специалист по тестиране

авиоинженер-изпитател

авиоинженерка

авиоинженерка, специалистка по тестиране

авиоинженерка-изпитателка

аерокосмическа инженерка

аерокосмически инженер

дизайнерка на космически кораби

дизайнерка на ракети

дизайнерка на самолети

дизайнер на космически кораби

дизайнер на ракети

дизайнер на самолети

експерт, авиационно инженерство

експерт, аерокосмическо инженерство

експерт, проектиране на ракети

експерт по проектиране на ракети

инженер, авиационни проекти

инженер, авиационни структури

инженер, авиационно-космическо развитие

инженер, бордово електронно обзавеждане

инженер, космическа електроника

инженер, космически оръжия

инженер, проектиране на космически кораби

инженер, самолетна електроника

инженер, самолетни двигатели

инженер, самолетостроене

инженер, строене на космически кораби

инженерка, авиационни проекти

инженерка, авиационни структури

инженерка, авиационно-космическо развитие

инженерка, бордово електронно обзавеждане

инженерка, космическа електроника

инженерка, космически оръжия

инженерка, проектиране на космически кораби

инженерка, самолетна електроника

инженерка, самолетни двигатели

инженерка, самолетостроене

инженерка, строене на космически кораби

инженерка по авиационно материално техническо снабдяване

инженер по авиационно материално техническо снабдяване

консултант, авиационно инженерство

консултант, аерокосмическо инженерство

консултантка, авиационно инженерство

консултантка, аерокосмическо инженерство

ръководителка на експлоатацията, авиация

ръководител на експлоатацията, авиация

самолетостроител

самолетостроителка

специалист, авиационно инженерство

специалист, аерокосмическо инженерство

специалист, проектиране на ракети

специалистка, авиационно инженерство

специалистка, аерокосмическо инженерство

специалистка, проектиране на ракети

специалистка по проектиране на ракети

специалист по проектиране на ракети

съветник, авиационно инженерство

съветник, аерокосмическо инженерство

съветничка, авиационно инженерство

съветничка, аерокосмическо инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието