Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

авиоинженер

Description

Code

2144.1.1

Description

Авиоинженерите разработват, изпитват и наблюдават производството на летателни превозни средства, например самолети, ракети и космически кораби. Инженерната област, в която работят, може да се раздели на два бранша: аеронавигационно инженерство и астронавтско инженерство.

Алтернативен етикет

самолетостроител

експерт, проектиране на ракети

инженер, бордово електронно обзавеждане

консултант, авиационно инженерство

специалистка, авиационно инженерство

авиоинженер, специалист по тестиране

инженерка, самолетна електроника

дизайнерка на космически кораби

специалист, авиационно инженерство

инженер, космическа електроника

аерокосмически инженер

специалистка по проектиране на ракети

съветник, авиационно инженерство

инженерка, строене на космически кораби

дизайнерка на ракети

инженер, самолетостроене

ръководител на експлоатацията, авиация

специалист по проектиране на ракети

експерт, аерокосмическо инженерство

консултантка, авиационно инженерство

инженерка, проектиране на космически кораби

авиоинженер-изпитател

аерокосмическа инженерка

инженер, авиационно-космическо развитие

инженер, космически оръжия

експерт, авиационно инженерство

инженерка, авиационно-космическо развитие

експерт по проектиране на ракети

инженерка, самолетни двигатели

специалистка, проектиране на ракети

инженерка, авиационни проекти

авиоинженерка

ръководителка на експлоатацията, авиация

специалистка, аерокосмическо инженерство

авиоинженерка-изпитателка

дизайнер на космически кораби

дизайнер на ракети

инженер, самолетни двигатели

съветничка, аерокосмическо инженерство

инженер, авиационни структури

дизайнер на самолети

авиоинженерка, специалистка по тестиране

инженерка, самолетостроене

инженерка по авиационно материално техническо снабдяване

консултантка, аерокосмическо инженерство

авиоинженер

дизайнерка на самолети

инженер, самолетна електроника

самолетостроителка

инженер по авиационно материално техническо снабдяване

специалист, аерокосмическо инженерство

инженерка, космическа електроника

консултант, аерокосмическо инженерство

специалист, проектиране на ракети

съветник, аерокосмическо инженерство

инженер, строене на космически кораби

инженер, авиационни проекти

инженер, проектиране на космически кораби

инженерка, бордово електронно обзавеждане

инженерка, космически оръжия

съветничка, авиационно инженерство

инженерка, авиационни структури

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието