Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

парламентарен сътрудник

Description

Code

2422.11

Description

Парламентарните сътрудници предоставят помощ на длъжностни лица и политици на регионални, национални и международни парламенти и изпълняват логистични задачи. Те преглеждат официалните документи и следват процедурите, определени от съответните парламенти. Помагат при комуникацията със заинтересованите страни и осигуряват логистична подкрепа, необходима за официалните процеси.

Алтернативен етикет

парламентарен сътрудник

парламентарна сътрудничка

сътрудник на член на ЕП

сътрудничка на член на ЕП

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието