Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, електронно оборудване за въздухоплавателни средства и космически летателни апарати

Description

Code

7421.2

Description

Техниците на електронно оборудване за въздухоплавателни средства и космически летателни апарати извършват инсталация, тестване, проверка и регулиране на електрическо и електронно оборудване, например навигационни, комуникационни системи и системи за управление на полети, във въздухоплавателни средства и космически летателни апарати. Те извършват дейности по поддръжка и ремонт. Извършват функционални изпитвания, установяват проблеми и предприемат коригиращи действия.

Алтернативен етикет

техник, електронно оборудване във въздушния и космическия транспорт

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието