Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специализиран продавач-консултант на подови настилки и стенни облицовки

Description

Code

5223.7.17

Description

Тези специализирани продавач-консултанти продават стенни облицовки и подови настилки в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавака на подови настилки и стенни облицовки

продавач-консултантка на подови настилки и стенни облицовки

продавач-консултант на подови настилки и стенни облицовки

продавач на подови настилки и стенни облицовки

специализирана продавач-консултантка на подови настилки и стенни облицовки

специализиран продавач-консултант на подови настилки и стенни облицовки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието