Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мелничар/мелничарка

Description

Code

8160.45

Description

Мелничарите обслужват мелници, които мелят зърнени култури, за да получат брашно. Те регулират потока от материали, които влизат в мелниците, и настройват меленето на определена финост. Осигуряват основна поддръжка и почистване на оборудването. Оценяват проба от продукта, за да удостоверят степента на финост.

Алтернативен етикет

мелничарка

мелничар

мелничарки

мелничари

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието