Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

художествен ръководител

Description

Code

1349.3

Description

Художествените ръководители отговарят за програмата на артистичен проект или културна организация. Те отговарят за стратегическата визия, видимостта и качеството на всички видове артистични дейности и услуги, например театрални и танцови компании. Художествените ръководители управляват и персонала, финансите и политиките.

Scope note

Excludes venue programmer.

Алтернативен етикет

главен художествен ръководител, театрален

художествена ръководителка, театрална

артистичен ръководител

художествен ръководител, театрален

главна художествена ръководителка

артистичен директор

художествен ръководител

художествена ръководителка

артистична ръководителка

главна художествена ръководителка, театрална

художествен директор

главен художествен ръководител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието