Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, конструктор

Description

Code

2144.1.5

Description

Инженерите конструктори изпълняват инженерни задължения при проектирането на механично оборудване, например машини и всички видове двигатели. Освен това те упражняват надзор върху техния монтаж и поддръжка.

Алтернативен етикет

конструктор на двигатели

инженерка, машинна конструкторка

инженер, локомотивни двигатели

инженер, машинен конструктор

инженерка, конструкторка

специалист, разработване на двигатели

разработчик, промишлени двигатели

производителка, разработване на двигатели

инженерка-конструкторка, производство на двигателни механизми

специализирна инженерка, производство на двигатели

инженер-конструктор, електрически двигатели

инженерка, конструкторка на двигатели

инженерка-изпитателка, двигатели

инженер, конструктор на двигатели

разработчик, конструиране на двигатели

техноложка, конструиране на двигатели

инженерка, разработване на двигатели

техник, конструиране на двигатели

инженер-изпитател, двигатели

разработчик на промишлени двигатели

инженер, конструктор

конструкторка, електрически двигатели

технолог, конструиране на двигатели

инженерка, специалистка по тестиране на двигатели

надзорничка, производство на двигатели

специализиран инженер, производство на двигатели

инженерка-конструкторка, електрически двигатели

инженер, корабни двигатели

конструктор, електрически двигатели

инженер, разработване на двигатели

конструкторка, двигатели

инженер-конструктор, производство на двигателни механизми

надзорничка контрол на качеството, конструиране на двигатели

специалистка, разработване на двигатели

разработчик, индустриални двигатели

надзорник контрол на качеството, конструиране на двигатели

инженерка, локомотивни двигатели

инженерка, корабни двигатели

конструктор, двигатели

конструктор, производство на двигателни механизми

конструкторка, производство на двигателни механизми

експерт, разработване на двигатели

разработчик на индустриални двигатели

надзорник, производство на двигатели

конструкторка на двигатели

инженер, специалист по тестиране на двигатели

инженерка, корабни машини и механизми

производител, разработване на двигатели

инженер, корабни машини и механизми

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието