Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

балсаматор-гримьор

Description

Code

5163.2

Description

Балсаматор-гримьорите организират изнасянето на телата на починалите от мястото на смъртта и ги подготвят за погребение или кремация. Те почистват и дезинфекцират телата, използват грим за създаване на по-естествен външен вид и прикриват всички видими увреждания. Поддържат тесен контакт с директорите в службите за погребални услуги, за да се съобразят с желанията на членовете на семейството на починалия.

Scope note

Includes funeral services director.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието