Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

мениджър, цифров маркетинг

Description

Code

1221.5

Description

Мениджърите в областта на цифровия маркетинг отговарят за изготвянето на стратегията за цифров маркетинг на дружеството с цел подобряване на разпознаването и популярността на марката в съответствие с мисията и визията на дружеството. Те следят за изпълнението на стратегиите за цифров маркетинг и комуникации, при които се използват социални медии, маркетинг по електронна поща, автоматичен маркетинг, оптимизации за търсачки, онлайн събития и онлайн реклама чрез методологии въз основа на данни и чрез наблюдение на ключовите показатели за ефективност (КПЕ) на цифровия маркетинг с цел своевременно прилагане на план за корективни действия. Те управляват и тълкуват данните на конкуренти и потребители и извършват проучвания на пазарните условия.

Алтернативен етикет

специалистка по дигитален маркетинг

специалистка по дигитален маркетинг и комуникация

специалистка по социални медии

специалистка по уеб маркетинг

специалист по дигитален маркетинг

специалист по дигитален маркетинг и комуникация

специалист по социални медии

специалист по уеб маркетинг

стратег по дигитален маркетинг

сътрудник по дигитален маркетинг

техник по дигитален маркетинг

техничка по дигитален маркетинг

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието