Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

мениджър, телефонен център

Description

Code

1439.1

Description

Мениджърите в телефонни центрове определят целите на обслужването за месеца, седмицата и деня. Извършват микроуправление на резултатите, получени в центъра, за да реагират проактивно с планове, обучения или мотивационни планове, в зависимост от проблемите, пред които се изправя обслужването. Те се стремят да постигнат КПЕ, например минимално работно време, продажби на ден и спазване на параметрите за качество.

Алтернативен етикет

мениджър, контактен център

мениджър, кол център

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието