Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

енергиен консултант

Description

Code

3112.7

Description

Енергийните консултанти съветват клиентите относно предимствата и недостатъците на различните енергийни източници. Те помагат на клиентите да се запознаят с енергийните тарифи и да се опитат да намалят своето потребление на енергия и въглеродния отпечатък като използват енергийно ефективни продукти и методи.

Алтернативен етикет

енергиен съветник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието