Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на видео- и музикални дискове и касети

Description

Code

5223.7.26

Description

Специализираните продавач-консултанти на видео- и музикални дискове и касети продават музикални записи, аудио ленти, компактдискове, видеокасети и DVD в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

специализирана продавач-консултантка на видео- и музикални дискове и касети

продавачка на видео- и музикални дискове и касети

продавач-консултант на видео- и музикални дискове и касети

продавач-консултантка на видео- и музикални дискове и касети

специализиран продавач-консултант на видео- и музикални дискове и касети

продавач на видео- и музикални дискове и касети

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието