Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, патентен

Description

Code

2149.13

Description

Патентните инженери съветват дружествата по различни аспекти на правото в областта на интелектуална собственост. Те анализират изобретения и проучват техния икономически потенциал. Проверяват дали патентните права вече са били дадени за изобретение и гарантират, че тези права не са били засегнати или нарушени.

Алтернативен етикет

инженерка, патентна

патентен инженер

патентна инженерка

инженер, патентен

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието