Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

Description

Code

2145.1.9

Description

Инженер-химиците по организация и икономика на фармацевтичното производство проектират и разработват технологии, използвани за фармацевтични проучвания и производство на лекарства, съветват заводите за производство на фармацевтични продукти с цел поддържане и работа с тези технологии и осигуряване на спазването на изискванията за безопасност на клиентите и работниците. Освен това могат да участват в дизайна и проектирането на заводи за производство на фармацевтични продукти и научноизследователски центрове.

Алтернативен етикет

инженерна специалистка, фармацевтични технологии

инженерен експерт, фармацевтични технологии

инженерна консултантка, фармацевтични технологии

инженер-химик, фармацевтични технологии

инженерка-химичка, фармацевтично разработване

инженер-икономист, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженер-биотехнолог

фармацевтичен инженер

инженерна дизайнерка и разработчик, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженер, фармацевтично разработване

инженерен съветник, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка-биотехноложка

инженерна съветничка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка, биотехнологии

инженер-химик, фармацевтично разработване

инженерка-изпитателка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерна специалистка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка-техноложка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка, фармацевтични технологии

инженерен специалист, фармацевтични технологии

инженерна съветничка, фармацевтични технологии

инженерен специалист, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерен експерт, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженер-технолог, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерен консултант, фармацевтични технологии

инженер-технолог

инженерка-техноложка

инженерен консултант, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерна консултантка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерен дизайнер и разработчик, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка, фармацевтично разработване

инженер-химик, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерен съветник, фармацевтични технологии

инженерка-химичка, фармацевтични технологии

инженер, фармацевтични технологии

фармацевтична инженерка

инженерка-химичка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженер, биотехнологии

инженер-изпитател, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерка-икономистка, организация и икономика на фармацевтичното производство

инженерен разработчик, организация и икономика на фармацевтичното производство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието