Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

търговец на стоковата борса

Description

Code

3324.2

Description

Търговците на стоковата борса използват техники на договаряне, за да продават и купуват физически стоки и суровини, например злато, говеда, нефт, памук и пшеница на мястото на търгуване. Те получават и прилагат указания за покупка и продажба и договарят условията за продажба и доставка на стоките. Търговците на стоковата борса проучват пазарните условия за определени стоки, тенденциите в цената им и търсенето им, за да информират работодателите си, предлагат оферти и изчисляват разходите по сделките.

Алтернативен етикет

член на стоковата борса

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието