Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

технически ръководител, подводно строителство

Description

Code

3123.2

Description

Техническите ръководители на подводно строителство следят проектите за подводно строителство, например тунели, шлюзове на канали и стълбове за изграждане на мостове. Насочват и инструктират водолазите, занимаващи се със строителство, и следят дали те се придържат към разпоредбите за безопасност.

Алтернативен етикет

технически ръководител, подводни строителни работи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието