Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

зоотерапевт

Description

Code

2269.9.1

Description

Зоотерапевтите оказват подкрепа на лица с когнитивни, моторни или социално-емоционални увреждания чрез интервенция с помощта животни. Те включват домашни любимци и домашни животни в конкретен план за интервенция, например терапия, образователни и хуманни услуги, и имат за цел да възстановят и поддържат доброто състояние и възстановяването на пациентите.

Алтернативен етикет

терапевтка, зоотерапия

терапевт, зоотерапия

терапевтка, анималотерапия

зоотерапевтка

зоотерапевт

анималотерапевтка

анималотерапевт

терапевт, анималотерапия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието