Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

хотелски иконом/хотелска икономка

Description

Code

5151.1

Description

Хотелските икономи предоставят персонализирани услуги на гости на заведения в хотелския бранш на високо ниво. Те ръководят обслужващия персонал, с цел осигуряване на почистени помещения и отлично обслужване на клиенти. Хотелските икономи отговарят за общото благосъстояние и удовлетвореност на гостите.

Алтернативен етикет

хотелски иконом

хотелска икономка

хотелски икономки

хотелски икономи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието