Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, материали в микроелектрониката

Description

Code

2152.1.8

Description

Инженерите в областта на материалите в микроелектрониката проектират, разработват и следят производството на материали, необходими за микроелектронни и микроелектромеханични системи (MEMS), и могат да ги внедряват в съответните устройства, уреди и продукти. Те подпомагат проектирането на микроелектронни елементи с физични и химични познания относно металите, полупроводниците, керамиката, полимерите и композитните материали. Те провеждат изследвания относно структурите на материалите, извършват анализ, разследват причините за повредите и следят изследователските дейности.

Scope note

Includes the materials which are required for microelectronics and microelectromechanical systems, like metals, semiconductors, ceramics, polymers, and composite materials. Includes knowledge about materials that are necessary to design and develop any kind of microelectronics; however, it does not require an in-depth understanding about microelectronics.

Алтернативен етикет

консултант по инженерни материали по микроелектроника

разработчик бранд микроелектронни материали

специалист инженер по микроелектроника материали

специалистка по инженерство бранд микроелектронни материали

съветник по инженерство по микроелектронни материали

инженерка по технология бранд микроелектронните материали

инженер по разработване на материали за микроелектроника

специалист по инженерство по технология на микроелектронните материали

инженер по проектиране на микроелектронни материали

експертка по инженерство бранд микроелектронни материали

експерт по инженерство на микроелектронни материали

консултантка по технология за микроелектроника бранд материалите

специалистка по инженерство по технология бранд микроелектронните материали

специалистка инженерка по микроелектроника материали

разработчик на микроелектронни материали

експертка по инженерство по технология бранд микроелектронните материали

инженер по технология на микроелектронните материали

инженерка по разработване бранд материали за микроелектроника

инженер, специализиран в микроелектронни материали

консултантка по инженерни материали по микроелектроника

инженер по микроелектронни материали

инженерка по проектиране бранд микроелектронни материали

инженерка по микроелектронни материали

консултант по технология за микроелектроника на материалите

дизайнер на микроелектронни материали

специалист, инженер по микроелектроника

инженер, специализирана в микроелектронни материали

експерт по инженерство по технология на микроелектронните материали

дизайнерка бранд микроелектронни материали

специалист по инженерство на микроелектронни материали

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието