Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител по физическо възпитание

Description

Code

2320.1.21

Description

Учителите по физическо възпитание преподават на учащите знания от тяхната специализирана сфера, физическото възпитание, която е основно практическа. Те предоставят теоретично обучение, което да подпомага практическите умения и техники, които учениците впоследствие трябва да овладеят, за професия, свързана с физическото възпитание, например здравен специалист или организатор на дейности на открито. Те поставят учениците в удобни социални рамки в тяхната сфера на обучение и преподават съответните нагласи и ценности. Учителите по физическо възпитание следят напредъка на учениците, оказват индивидуална помощ при необходимост, и оценяват техните знания и работа в областта на физическото възпитание чрез задачи, тестове и изпитвания.

Алтернативен етикет

учител по физическо възпитание

учителка по физическо възпитание

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието