Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител по сигурността

Description

Code

1219.1.2

Description

Ръководителите по сигурността се грижат за сигурността на хората, например клиенти и служители, и активите на дружеството – дълготрайни, движими, машини, превозни средства и недвижими имущества. Те осигуряват безопасността и сигурността, като прилагат политики за сигурност, проследяват различните събития, изпълняват протоколите за сигурност, създават процедури за реагиране при извънредни ситуации, оценяват сигурността и наблюдават членовете на персонала по сигурността.
 

Алтернативен етикет

мениджър по сигурността

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието