Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

председател, групи със специални интереси

Description

Code

1114.1

Description

Председателите на групи със специални интереси представляват и извършват дейности от името на групи със специални интереси, като профсъюзи, организации на работодатели, търговски и промишлени сдружения, спортни сдружения и хуманитарни организации. Те разработват политики и гарантират тяхното изпълнение. Председателите на групи със специални интереси говорят от името на своите членове по време на преговорите по теми като условията на труд и безопасността.

Алтернативен етикет

председател, браншови и регионални организации

председател, организация на работниците и служителите

председател, организация на работодатели

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието