Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машина за анодиране

Description

Code

8122.2

Description

Машинните оператори на машина за анодиране настройват и обслужват машини за анодиране, проектирани да осигуряват по друг начин обработени изделия от метал, обикновено със съдържание на алуминий, с трайно, анодно, устойчиво на корозия покритие чрез метод за електролитна пасивация, който увеличава дебелината на естествения окис на повърхността на металните изделия.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието