Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

свиневъд/свиневъдка

Description

Code

6121.4

Description

Свиневъдите се занимават с отглеждането и ежедневните грижи за свинете. Те се грижат за здравето на свинете и хуманното отношение към тях.

Алтернативен етикет

гледачка на свине

гледач на свине

свиневъд

свиневъди

свиневъдка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието