Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, пробивни машини

Description

Code

7223.5

Description

Машинните оператори на пробивни машини извършват настройка, програмиране и контрол на пробивни машини, предназначени за пробиване на отвори в обработваеми детайли с помощта на управляван от компютър многоточков инструмент за ротационно рязане, поставен в детайла аксиално. Те разчитат скици за гравирни машини и инструкции за инструменти, извършват редовна поддръжка на машината и правят корекции на контролите за прецизно гравиране, например дълбочина на разрезите и скорост на гравиране.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието