Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

преводач на субтитри

Description

Code

2643.6.2

Description

Преводачите на субтитри могат да работят интралингвистично, в рамките на един и същ език, или интерлингвистично, на различни езици. Интралингвалните преводачи на субтитри създават субтитри за хората с увреден слух, докато интерлингвалните преводачи на субтитри създават субтитри за филми или телевизионни програми на език, различен от този, който се чува в аудио-визуалната продукция. Те гарантират, че надписите и субтитрите са синхронизирани със звука, снимките и диалога на аудио-визуалното произведение.

Алтернативен етикет

преводачка на субтитри

преводач на субтитри

субтитрист

субтитристка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

URI на понятието