Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник-механик, мехатроника

Description

Code

3115.1.11

Description

Техниците-механици по мехатроника си сътрудничат с инженери при разработването на мехатронни устройства и приложения чрез комбинация от машинно инженерство, електроинженерство и компютърно инженерство. Те изграждат, изпитват, инсталират и калибрират мехатрониката и решават технически проблеми.

Алтернативен етикет

техник-механик, роботостроене

технолог, мехатроника

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието