Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител на операции за ИКТ/ръководителка на операции за ИКТ

Description

Code

1330.5

Description

Ръководителите на операции за ИКТ координират ИКТ услугите и инфраструктурата, като гарантират, че организацията разполага с необходимите инфраструктурни ресурси. Освен това планират и наблюдават етапите на бизнес процес или компютърен процес, споразумяват се за договори и предприемат действия за намаляване на щетите в случай на неизпълнение на споразуменията. Те следят ежедневните задачи, свързани с компонентите на инфраструктурата, ИКТ системите и софтуера.

Алтернативен етикет

ръководителка на ИТ процеси

ръководител на ИТ процеси

ръководители на операции за ИКТ

ръководителка на операции за ИКТ

ръководител на операции за ИКТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието