Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, електрически подсистеми

Description

Code

2151.1.6

Description

Инженерите на електрически подсистеми проектират подстанции със средно и високо напрежение, които се използват за пренос, разпределение и производство на електрическа енергия. Те разработват методи за ефективно функциониране на енергийния процес и гарантират спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.

Алтернативен етикет

инженер, електрически подсистеми

инженер, електрически подстанции

инженер, подстанции

инженер, технологии за електрически подсистеми

инженерен експерт, електрически подсистеми

инженерен консултант, електрически подсистеми

инженерен специалист, електрически подсистеми

инженерен съветник, електрически подсистеми

инженерка, електрически подсистеми

инженерка, електрически подстанции

инженерка, подстанции

инженерка, технологии за електрически подсистеми

инженерна консултантка, електрически подсистеми

инженерна специалистка, електрически подсистеми

инженерна съветничка, електрически подсистеми

техник, електрически подстанции и мрежи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието