Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

учител/преподавател, музика в занимания по интереси

Description

Code

2354.1

Description

Учителите по музика в занимания по интереси преподават на учениците различни музикални жанрове и форми на изразяване, например класическа музика, джаз, фолк, поп, блус, рок, електронна музика и др. за развлечение. Те представят на учениците преглед на историята и репертоара на музиката, но преди всичко използват подход, основан на практиката. В тези курсове те помагат на учениците да експериментират с различни стилове и техники чрез музикален инструмент по техен избор, като същевременно ги насърчават да разработят свой собствен стил. Те избират изпълнители, режисират и продуцират музикални изпълнения и координират техническата продукция.

Алтернативен етикет

учител по музика в музикална школа

учителка по музика в музикална школа

преподавателка по музика в музикална школа

частна преподавателка по пеене

частна учителка по пеене

учител, музика в занимания по интереси

старша учителка, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка/преподавателка, пеене в занимания по интереси

преподавател, пеене в занимания по интереси

преподавателка по пеене в музикална школа

частен преподавател по музика

преподавател, музика в занимания по интереси

учителка по пеене в музикална школа

главен учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител по пеене в музикална школа

преподавателка, пеене в занимания по интереси

частен учител по музика

ръководителка, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

преподавател по музика в музикална школа

частен учител по пеене

учителка/преподавателка, музика в занимания по интереси

учител, пеене в занимания по интереси

частна преподавателка по музика

учителка, музика в занимания по интереси

учителка, пеене в занимания по интереси

преподавателка, музика в занимания по интереси

учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

ръководител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета

учител/преподавател, пеене в занимания по интереси

частна учителка по музика

преподавател по пеене в музикална школа

главна учителка, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учителка, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

учител/преподавател, музика в занимания по интереси

старши учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата

частен преподавател по пеене

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието