Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, поддръжка на пътища

Description

Code

9312.1.3

Description

Работниците по поддръжка на пътищата извършват рутинни проверки на пътищата и се изпращат за извършване на ремонтни дейности, когато такива се изискват. Те запушват дупки, пукнатини и други повреди по пътищата.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието